Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Liczba skarg wykraczających poza zakres mandatu Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2003–2014

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.