Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Działania podjęte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w reakcji na nowe skargi rozpatrzone w 2021 r.

Działania podjęte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w reakcji na nowe skargi rozpatrzone w 2021 r.

958

Udzielenie porady lub skierowanie sprawy do innego organu rozpatrującego skargi

44,2 %

876

Poinformowanie skarżącego o niemożności udzielenia porady

40,5 %

332

Otwarcie postępowania wyjaśniającego

15,3 %