Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Onderwerp van de door de Europese Ombudsman in 2017 afgesloten onderzoeken

Onderwerp van de door de Europese Ombudsman in 2017 afgesloten onderzoeken

Transparantie/verantwoording (bijv. toegang tot informatie en documenten)

75

20,6 %

Dienstverleningscultuur (bijv. burgervriendelijkheid, talen en tijdigheid)

61

16,8 %

Inachtneming van procedurele rechten (bijv. het recht om te worden gehoord)

60

16,5 %

Gepast gebruik van bevoegdheden (tevens tijdens inbreukprocedures)

49

13,5 %

Inachtneming van de grondrechten

44

12,1 %

Werving

43

11,8 %

Goed beheer van EU-personeelskwesties

38

10,5 %

Goed financieel beheer (bijv. EU-tenders, -subsidies en -contracten)

23

6,3 %

Overige

16

4,4 %

Ethiek

13

3,6 %

Burgerparticipatie in het EU-besluitvormingsproces

7

1,9 %

N.B.: In sommige zaken sloot de Ombudsman onderzoeken met twee of meer onderwerpen af. Daarom komen de bovengenoemde percentages samen op meer dan 100 % uit.