Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

De door de Europese Ombudsman in 2014 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.