Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Nationale herkomst van door de Europese Ombudsman geregistreerde klachten en geopende onderzoeken in 2014

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.