Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Evoluzzjoni fin-numru ta’ investigazzjonijiet mill-Ombudsman Ewropew

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.