Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Sors ta’ lmenti f’investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2014;

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.