Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Azzjoni meħuda mill-Ombudsman Ewropew dwar ilmenti ġodda indirizzati fl-2021

Azzjoni meħuda mill-Ombudsman Ewropew dwar ilmenti ġodda indirizzati fl-2021

958

Parir mogħti jew każ ittrasferit lil korp ieħor tal-ilmenti

44.2 %

876

Tweġiba mibgħuta sabiex tgħarraf lill-ilmentatur li ma
setgħux jingħataw aktar pariri

40.5 %

332

Investigazzjoni miftuħa

15.3 %