Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Eiropas Ombuda 2017. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti

Eiropas Ombuda 2017. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti

Jautājums atrisināts ar iestādi, panākts vai daļēji panākts risinājums

166

45,7 %

Administratīva kļūme nav konstatēta

164

45,2 %

Nav pamatojuma turpmākai izmeklēšanai

27

7,4 %

Konstatēta administratīva kļūme

24

6,6 %

Cita

11

3,0 %

Piezīme. Dažās lietās ombude izmeklēšanu slēdza divu vai vairāku iemeslu dēļ. Tāpēc procentu kopskaits ir lielāks par 100 %.