Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Izmeklēšanu, kuras Eiropas ombuds slēdza 2014. gadā, sūdzību avots

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.