Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

To sūdzību skaits 2003.–2014. gadā, kuras ir ārpus Eiropas ombuda pilnvarām

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.