Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Eiropas Ombuda rīcība attiecībā uz jaunām sūdzībām, kas izskatītas 2021. gadā

Eiropas Ombuda rīcība attiecībā uz jaunām sūdzībām, kas izskatītas 2021. gadā

958

Sniegta konsultācija vai lieta pārsūtīta citai sūdzību izskatīšanas struktūrai

44,2 %

876

Nosūtīta atbilde, lai informētu sūdzības iesniedzēju, ka turpmāku
padomu sniegt nav iespējams

40,5 %

332

Sākta izmeklēšana

15,3 %