Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

To izmeklēšanu priekšmets, kuras Eiropas Ombuds 2021. gadā slēdza

To izmeklēšanu priekšmets, kuras Eiropas Ombuds 2021. gadā slēdza

Pārredzamība un pārskatatbildība (piemēram, piekļuve informācijai un dokumentiem)

89

29 %

Pakalpojumu kultūra

80

26 %

Rīcības brīvības pareiza izmantošana (tostarp pārkāpuma procedūrās)

56

18 %

Procesuālo tiesību

37

12 %

Pamattiesību ievērošana

34

11 %

Pieņemšana darbā

31

10 %

Personāla jautājumu laba pārvaldība

27

9 %

Citi jautājumi

12

4 %

Pareiza finanšu pārvaldība

11

4 %

Sabiedrības līdzdalība ES lēmumu pieņemšanā

4

1,3 %

Ētika

3

1 %

Trauksmes celšana

1

0,3 %

Piezīme. Dažos gadījumos ombude slēdza izmeklēšanu par diviem vai vairākiem jautājumiem. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.