Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Eiropas Ombuda 2021. gadā reģistrētās sūdzības un sāktās izmeklēšanas sadalījumā pa valstīm

Eiropas Ombuda 2021. gadā reģistrētās sūdzības un sāktās izmeklēšanas sadalījumā pa valstīm

Valsts

Reģistrēto sūdzību skaits

Sākto izmeklēšanu skaits

Spānija

405

25

Vācija

222

47

Beļģija

190

70

Polija

170

9

Itālija

146

34

Francija

112

17

Portugāle

86

7

Grieķija

69

13

Ungārija

63

3

Nīderlande

57

13

Bulgārija

54

2

Rumānija

44

11

Austrija

43

10

Čehija

37

2

Slovākija

35

3

Īrija

34

9

Somija

32

6

Latvija

29

2

Zviedrija

28

4

Dānija

25

5

Horvātija

24

4

Lietuva

22

6

Kipra

22

1

Slovēnija

20

1

Luksemburga

19

8

Malta

9

2

Igaunija

4

0

Citas valstis (ieskaitot Apvienoto Karalisti)

181

18

Valsts nav zināma

10

0

Kopā

2 192

332