Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2021. gadā

Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2021. gadā

20 536

Personas, kurām sniegta palīdzība

17 060

Konsultācijas, kas sniegtas, izmantojot Ombuda tīmekļa vietnē pieejamo interaktīvo ceļvedi

2 166

Izskatītās jaunās sūdzības

1 310

Informācijas pieprasījumi, uz kuriem atbildēja Ombuda dienesti

338

Sāktās izmeklēšanas

332

Izmeklēšanas, kas sāktas, pamatojoties uz sūdzībām

6

Izmeklēšanas, kas sāktas pēc ombudes iniciatīvas

305

Slēgtās izmeklēšanas

300

Slēgtās izmeklēšanas, kas sāktas, pamatojoties uz sūdzībām

5

Slēgtās izmeklēšanas, kas sāktas pēc ombudes iniciatīvas