Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

2014 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.