Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Skundų, kurių tyrimus Europos ombudsmenė baigė 2014 m., pateikėjai

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.