Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Europos ombudsmeno įgaliojimų sričiai nepriklausančių skundų skaičius 2003–2014 m.

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.