Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Veiksmai, kurių Europos ombudsmenė ėmėsi 2021 m. gavusi naujus skundus

Veiksmai, kurių Europos ombudsmenė ėmėsi 2021 m. gavusi naujus skundus

958

Suteikta konsultacija arba byla perduota kitai skundų nagrinėjimo institucijai

44,2 %

876

Skundo pateikėjams išsiųsti atsakymai, kad nebuvo galima suteikti išsamesnių konsultacijų

40,5 %

332

Pradėtas tyrimas

15,3 %