Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Andamento del numero di indagini effettuate dal Mediatore europeo

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.