Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Az európai ombudsman 2017-ben lezárt vizsgálatainak tárgya

Az európai ombudsman 2017-ben lezárt vizsgálatainak tárgya

Átláthatóság/elszámoltathatóság (például információkhoz és dokumentumokhoz való hozzáférés)

75

20,6%

Szolgáltatási kultúra (például polgárközpontúság, nyelvhasználat és határidők betartása)

61

16,8%

Az eljárási jogok tiszteletben tartása (például a meghallgatáshoz való jog)

60

16,5%

A mérlegelési jogkör helyes alkalmazása (a jogsértési eljárásokban is)

49

13,5%

Az alapvető jogok tiszteletben tartása

44

12,1%

Munkaerő-felvétel

43

11,8%

Az uniós személyzeti kérdések helyes kezelése

38

10,5%

Megfelelő pénzgazdálkodás (például az uniós pályázatok, támogatások és szerződések ügyében)

23

6,3%

Egyéb

16

4,4%

Etikai kérdések

13

3,6%

A nyilvánosság részvétele az uniós döntéshozatalban

7

1,9%

Megjegyzés: Néhány esetben az ombudsman által lezárt vizsgálat két vagy több tárgyra vonatkozott. A fenti százalékok ezért összesen 100%-nál többet tesznek ki.