Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Az európai ombudsman vizsgálatai számának alakulása

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.