Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Az európai ombudsman hatáskörén kívül eső panaszok száma, 2003–2014

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.