Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Az európai ombudsman intézkedései a 2021-ben kezelt új panaszok ügyében

Az európai ombudsman intézkedései a 2021-ben kezelt új panaszok ügyében

958

Tanácsadás vagy az ügy továbbítása egy másik jogorvoslati szervnek

44,2%

876

Tájékoztató válasz a panaszosnak arról, hogy további tanácsadásra
nincs mód

40,5%

332

Vizsgálat indítása

15,3%