Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Istrage koje je provela Europska ombudsmanica u 2014. odnosile su se na sljedeće institucije

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.