Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Nacionalno podrijetlo registriranih pritužbi i istraga koje je pokrenuo Europski ombudsman u 2021.

Nacionalno podrijetlo registriranih pritužbi i istraga koje je pokrenuo Europski ombudsman u 2021.

Zemlja

Broj registriranih pritužbi

Broj pokrenutih istraga

Španjolska

405

25

Njemačka

222

47

Belgija

190

70

Poljska

170

9

Italija

146

34

Francuska

112

17

Portugal

86

7

Grčka

69

13

Mađarska

63

3

Nizozemska

57

13

Bugarska

54

2

Rumunjska

44

11

Austrija

43

10

Češka

37

2

Slovačka

35

3

Irska

34

9

Finska

32

6

Latvija

29

2

Švedska

28

4

Danska

25

5

Hrvatska

24

4

Litva

22

6

Cipar

22

1

Slovenija

20

1

Luksemburg

19

8

Malta

9

2

Estonija

4

0

Druge zemlje (uključujući UK)

181

18

Nije poznato

10

0

Ukupno

2 192

332