Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Foinse náisiúnta na ngearán a cláraíodh agus fiosrúcháin a d’oscail an tOmbudsman Eorpach in 2014

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.