Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Bhain na fiosrúcháin a rinne an tOmbudsman Eorpach in 2021 leis na hinstitiúidí seo a leanas

Bhain na fiosrúcháin a rinne an tOmbudsman Eorpach in 2021 leis na hinstitiúidí seo a leanas

208

An Coimisiún Eorpach

61.5 %

16

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

4.7 %

13

Parlaimint na hEorpa

3.8 %

13

An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne

3.8 %

11

An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta

3.3 %

8

An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

2.4 %

7

Comhairle an Aontais Eorpaigh

2.1 %

6

An Banc Eorpach Infheistíochta

1.8 %

34

Institiúidí nó comhlachtaí eile de chuid AE (1)

10.1 %

22

Gníomhaireachtaí eile de chuid AE (2)

6.5 %

(1) Lena n-áirítear BCE (0.9 %), BEI (0.9 %), EUIPO (0.9 %) agus ESMA (0.9 %).

(2) Lena n-áirítear EISMEA (1.2 %) agus ENISA (0.9 %).