Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Les enquêtes menées par la Médiatrice européenne en 2014 concernaient les institutions suivantes

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.