Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 päättämien tutkimusten tulokset

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 päättämien tutkimusten tulokset

Toimielimen sopimat asiat, ratkaisu saavutettiin kokonaan tai osittain

166

45,7 %

Ei hallinnollista epäkohtaa

164

45,2 %

Lisätutkimukset eivät perusteltuja

27

7,4 %

Hallinnollinen epäkohta

24

6,6 %

Muu

11

3,0 %

Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies päätti tutkimuksen kahdesta tai useammasta syystä. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.