Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2014 tekemät tutkimukset kohdistuivat seuraaviin toimielimiin ja elimiin

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.