Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2014 rekisteröimien kantelujen ja käynnistämien tutkimusten jakautuminen maittain

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.