Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Vuonna 2021 käsiteltyjen uusien kantelujen perusteella toteutetut Euroopan oikeusasiamiehen toimet

Vuonna 2021 käsiteltyjen uusien kantelujen perusteella toteutetut Euroopan oikeusasiamiehen toimet

958

neuvoa annettiin tai tapaus siirrettiin toiselle valituselimelle

44,2 %

876

vastauksessa kantelijalle ilmoitettiin, ettei lisäneuvoja voitu antaa

40,5 %

332

tutkimusta käynnistettiin

15,3 %