Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Euroopa Ombudsmani 2014. aastal registreeritud kaebused ja algatatud uurimised kaebuste päritoluriikide kaupa

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.