Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Euroopa Ombudsmani pädevusse mittekuulunud kaebuste arv 2003–2014

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.