Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Euroopa Ombudsmani tegevus 2021. aastal menetletud uute kaebuste lahendamisel

Euroopa Ombudsmani tegevus 2021. aastal menetletud uute kaebuste lahendamisel

958

nõuannet või juhtumi edasisaatmist mõnele teisele kaebusi
lahendavale organile

44,2 %

876

kaebuse esitajale saadetud vastust, et edasist nõu ei saa anda

40,5 %

332

algatatud uurimist

15,3 %