Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Evolution in the number of inquiries by the European Ombudsman

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.