Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Inquiries conducted by the European Ombudsman in 2014 concerned the following institutions

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.