Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Evolution in the number of inquiries by the European Ombudsman

Evolution in the number of inquiries by the European Ombudsman
Year Inquiries opened Inquiries closed
2012 465 390
2013 350 461
2014 342 400
2015 261 277
2016 245 291
2017 447 363
2018 490 545
2019 458 560
2020 370 394
2021 338 305