Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Ποσοστό αποδοχής

Ποσοστό αποδοχής

Ως ποσοστό αποδοχής ορίζεται το ποσοστό των περιπτώσεων θετικών απαντήσεων προς τον συνολικό αριθμό των προτάσεων (λύσεις, συστάσεις και εισηγήσεις) της Διαμεσολαβήτριας.

2018

77 %

2019

79 %

2020

81 %