Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Οι έρευνες που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2021 αφορούσαν τα ακόλουθα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς

Οι έρευνες που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2021 αφορούσαν τα ακόλουθα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς

208

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

61,5 %

16

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

4,7 %

13

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

3,8 %

13

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού

3,8 %

11

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

3,3 %

8

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

2,4 %

7

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2,1 %

6

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

1,8 %

34

Άλλα θεσμικά όργανα ή οργανισμοί της ΕΕ (1)

10,1 %

22

Άλλοι οργανισμοί της ΕΕ (2)

6,5 %

(1) Συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ (0,9 %), της ΕΤΕπ (0,9 %), του EUIPO (0,9 %) και της ESMA (0,9 %).

(2) Συμπεριλαμβανομένου του EISMEA (1,2 %) και του ENISA (0,9 %).