Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

De undersøgelser, der blev foretaget af Den Europæiske Ombudsmand i 2014, vedrørte følgende institutioner

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.