Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Antal klager, der falder uden for Den Europæiske Ombudsmands mandat 2003-2014

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.