Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Foranstaltninger truffet af Den Europæiske Ombudsmand i forbindelse med nye klager, der blev behandlet i 2021

Foranstaltninger truffet af Den Europæiske Ombudsmand i forbindelse med nye klager, der blev behandlet i 2021

958

Rådgivning eller sag oversendt til et andet klageorgan

44,2 %

876

Svar sendt for at informere klageren om, at der ikke kunne
ydes yderligere rådgivning

40,5 %

332

Undersøgelse indledt

15,3 %