Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Stěžovatelé, kteří v roce 2021 obdrželi od veřejné ochránkyně práv radu, aby se obrátili na jiné orgány nebo instituce, a postoupené stížnosti

Stěžovatelé, kteří v roce 2021 obdrželi od veřejné ochránkyně práv radu, aby se obrátili na jiné orgány nebo instituce, a postoupené stížnosti

Vnitrostátní správní orgány a jiné organizace

292

31 %

Člen Evropské sítě veřejných ochránců práv

473

49 %

Vnitrostátní nebo regionální veřejný ochránce
práv nebo podobný subjekt

402

42 %

Petiční výbor Evropského parlamentu

71

7 %

Evropská komise

127

13 %

SOLVIT

35

4 %

Jiné orgány, subjekty nebo agentury EU

31

3 %

 

celkem 958