Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Předmět šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2021 uzavřela

Předmět šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2021 uzavřela

Transparentnost a odpovědnost (např. přístup k informacím
a dokumentům)

89

29 %

Kultura služeb

80

26 %

Správné využívání volného uvážení (mimo jiné v rámci řízení
o nesplnění povinnosti)

56

18 %

Dodržování procesních práv

37

12 %

Dodržování základních práv

34

11 %

Nábor

31

10 %

Správné řízení personálních otázek

27

9 %

Jiné

12

4 %

Řádné finanční řízení

11

4 %

Účast veřejnosti na rozhodovacím procesu v EU

4

1,3 %

Etika

3

1 %

Whistleblowing

1

0,3 %

Pozn.: V některých případech veřejná ochránkyně práv uzavřela šetření se dvěma či více předměty. Součet jednotlivých procentuálních podílů proto přesahuje 100 %.