Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Брой на жалбите през периода 2015–2019 г. – Жалби в обхвата на правомощията на Европейския омбудсман

Брой на жалбите през периода 2015–2019 г.
Жалби в обхвата на правомощията на Европейския омбудсман

2015

707

2016

711

2017

751

2018

880

2019

871