Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Национален произход на регистрираните жалби и предприетите проверки от Европейския омбудсман през 2019 г.

Национален произход на регистрираните жалби и предприетите проверки от Европейския омбудсман през 2019 г.

Държава

Брой на регистрираните жалби

Брой на предприетите проверки

Испания

285

47

Германия

227

61

Белгия

203

88

Обединено кралство

174

30

Полша

157

10

Франция

118

26

Италия

94

29

Португалия

72

7

Румъния

65

8

Гърция

58

19

Нидерландия

56

15

България

52

8

Швеция

51

19

Чешка република

44

8

Ирландия

40

9

Хърватия

38

7

Австрия

36

9

Унгария

33

6

Финландия

28

2

Словения

26

1

Люксембург

22

7

Дания

17

5

Малта

17

6

Кипър

16

3

Литва

14

5

Словакия

12

5

Латвия

10

1

Естония

7

1

Други държави

159

11

Липсват данни

40

3

Общо

2 171

456