Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Продължителност на проверките по случаи, приключени от Европейския омбудсман през 2014 г.

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.