Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Изменение на броя на проверките от Европейския омбудсман

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.